Giờ khởi hành tết 2018


Giờ khởi hành  2018 (Cập nhật 01/2018)

Hà Tiên

Bãi Vòng

Đá Chồng

Vịnh Đầm

Tàu

Tải trọng khách

Tải trọng xe

  05H30     Thriving 4  389 khách Chở được tất cả các loại xe
04H00 08H00     Thriving 6
04H20 16H30     Thriving 1
04H40 11H00     Thriving 3
05H00   15H00   Thriving 2
05H30   10H30   Thriving 5
07H30  12H30     Thriving 7
09H00  15H30     Thriving 4
12H00  17H00     Thriving 6
14H00    18H00   Thriving 5
16H30       Thriving 3

Giờ khởi hành có thể thay đổi . Vui lòng xem lịch khởi hành cập nhật mới nhất trên góc phải.

Lịch Tàu Chạy Mới Nhất
Hình Ảnh

Đặt Vé Tàu Online

    • Người lớn
    • Trẻ em (< 12 tuổi)

     VIDEO NỔI BẬT

     Design And Develop By KingPro CO,.LTD