Đặt Vé Ngay

HƯỚNG DẪN ĐẶT VÉ

Bước 1

Chọn đầy đủ các mục dữ liệu ở Form đặt vé (Chọn một chiều hoặc khứ hồi)

Bước 2

Chọn ghế theo nhu cầu với số lượng người đi tương ứng

Bước 3

Điền đầy đủ thông tin nhận vé tương ứng với số lượng vé đã đặt

Bước 4

Thanh toán trực tuyến. Mã xác nhận được gửi qua Email đã nhập.

Lịch Tàu Chạy

Khởi hành từ: Bãi Vòng

 • NƠI ĐẾN
  GIỜ KHỞI HÀNH
  GIỜ ĐẾN
  NGÀY ĐI
 • Hà Tiên
  05 : 30
  08 : 15
  27/02/2020
 • Hà Tiên
  07 : 45
  10 : 55
  27/02/2020
 • Hà Tiên
  09 : 30
  12 : 30
  27/02/2020
 • Hà Tiên
  11 : 00
  13 : 20
  27/02/2020
 • Hà Tiên
  12 : 30
  15 : 30
  27/02/2020
 • Hà Tiên
  14 : 00
  16 : 45
  27/02/2020
 • Hà Tiên
  15 : 00
  18 : 00
  27/02/2020
 • Hà Tiên
  17 : 00
  20 : 10
  27/02/2020
 • Hà Tiên
  18 : 00
  21 : 00
  27/02/2020
 • Rạch Giá
  08 : 00
  11 : 15
  27/02/2020
 • Rạch Giá
  12 : 25
  16 : 00
  27/02/2020

Khởi hành từ: Hà Tiên

 • NƠI ĐẾN
  GIỜ KHỞI HÀNH
  GIỜ ĐẾN
  NGÀY ĐI
 • Bãi Vòng
  04 : 00
  07 : 00
  27/02/2020
 • Bãi Vòng
  04 : 25
  07 : 25
  27/02/2020
 • Bãi Vòng
  05 : 10
  08 : 10
  27/02/2020
 • Bãi Vòng
  05 : 40
  08 : 40
  27/02/2020
 • Bãi Vòng
  05 : 40
  08 : 50
  27/02/2020
 • Bãi Vòng
  07 : 30
  10 : 00
  27/02/2020
 • Bãi Vòng
  09 : 25
  12 : 10
  27/02/2020
 • Bãi Vòng
  12 : 30
  15 : 40
  27/02/2020
 • Bãi Vòng
  14 : 00
  16 : 30
  27/02/2020
 • Bãi Vòng
  17 : 30
  20 : 15
  27/02/2020

Khởi hành từ: Rạch Giá

 • NƠI ĐẾN
  GIỜ KHỞI HÀNH
  GIỜ ĐẾN
  NGÀY ĐI
 • Bãi Vòng
  08 : 00
  11 : 15
  27/02/2020
 • Bãi Vòng
  12 : 50
  16 : 00
  27/02/2020

VIDEO

listing item